Om oss

 

I det direkte arbeidet er de følgende prinsippene viktig for oss:

 

 • Hjelp til selvhjelp
 • Ressursorientering
 • Vi fokuserer på styrken i den enkelte og fellesskapet.
 • Likemannsprinsippet
 • Vi er sterke som har opplevd. Nå bruker vi styrken til å skape et godt liv på egne premisser.
 • Snu destruktiv adferd til konstruktiv handling for eget liv.
 • Hjelp til å gjennomarbeide overgrepene og den måten de preger livet vårt på i dag.
 • Eget initiativ og frivillighet.
 • Gjensidig ansvar og respekt.
 • Utvikling gjennom å dele erfaringer og ved å være hverandres speil og forbilde.
 • Respekt for hverandres valg og levemåter, tro og overbevisning.
 • Ønske om å stoppe den sosiale arven.
 • Plassere skyld og ansvar der det hører hjemme.
 • Vi tar selv ansvar for våre liv, gjøre egne valg, og arbeider oss ut av offerrollen.
 • Sammen er vi sterke. Sammen går vi aktivt inn i kampen mot seksuelle overgrep mot barn.

 

SSMM er en selvhjelpsorganisasjon som drives med tilskudd fra Oslo kommune og Barne- og likestillingsdepartementet. Organisasjonen drives og ledes daglig av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep.

 

SSMM er et supplement og alternativ til det offentlige hjelpeapparat, ikke en del av det.
Alle på senteret, inkludert våre brukere har taushetsplikt.

 

Vår primære målgruppe er menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn.


Sekundær målgruppe er yrkesgrupper, studenter og andre personer som berøres av overgrepsproblematikken og er i behov av undervisning, veiledning og samarbeid. Vi er også et tilbud til andre pårørende til den primære målgruppen.

 

Tel: 22 42 42 02

Telefon: 09:00 - 21:00 (Vi har ikke telefonvakt - om vi ikke svarer legg igjen beskjed på telefonsvarer, så kontakter vi deg snarest. Om du ikke legger igjen beskjed på svarer, så har vi ikke mulighet til å kontakte deg)