Våre tilbud

 

Vi kan tilby:

 

  • En-til-en samtale
  • Selvhjelpsgruppe
  • Samtale med pårørende og partnere
  • Samtale på telefon
  • Veiledning til organisering av hjelp til selvhjelp
  • Formidle bistandsadvokat
  • Bistå ved anmeldelse av overgriper
  • Det er gratis å bruke oss
  • Vi har full taushetsplikt

Vi har tilbud til menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og ungdom, foresatte og partnere av utsatte menn.

 

Sekundært har vi tilbud til yrkesgrupper, studenter og andre personer som berøres av overgrepsproblematikken og er i behov av undervisning, veiledning og samarbeid. Vi er også et tilbud  pårørende og venner av den utsatte.