Nyheter

Politiet slår alarm, men får ikke mer penger nå. – Tiden hvor Høyre og Frp kan kalle seg lov- og ordenpartier er over, mener...

ukene hørt mange eksempler på hvor dårlig det står til. Politiet henlegger voldtektssaker med kjent gjerningsmann, gjengene i Oslo er ute av

Sist oppdatert: 22. juni 2018, kl. 14:21 Underbemanning og utslitte politijurister gjør at voldtektsmenn og barneovergripere slipper unna...

juni 2018, kl. 14:21 Underbemanning og utslitte politijurister gjør at voldtektsmenn og barneovergripere slipper unna med mildere straff. –

Politiet har pågrepet og siktet en utenlandsk mann i slutten av 30-årene for drapet på Marie-Louise Bendiktsen (59) i Sjøvegan sommeren...

i løpet av fredag. Vedkommende er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse. Politiet fikk medhold i sin begjæring om varetekt i fire uker

(Oslo 22.6.2018) Det er en økning i antall personer som henvendte seg til og besøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Det viser...

, avslutter Trommald. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og gir

- Vi har ikke konkrete opplysninger som peker i retning av at det er flere fornærmede barn i saken, men det er naturlig at saken...

. LES OGSÅ: Barnehageansatt pågrepet og siktet for seksuelt overgrep - Politiet undersøker elektroniske spor og vi har foretatt

I april 2016 byrja bladet Tysnes med livestreaming av kommunestyremøter. Her finn du opptaka frå kvart møte.

Beredskapsplan for å avdekkja vald og seksuelle overgrep Nærpolitireforma - vest politidistrikt sine tenestestad- og tenesteeiningsstruktur

Det er ikke noe ønskelig situasjon at straffesaker blir liggende for lenge. Samtidig er det viktig at hurtighet ikke går på bekostning av...

. Flere politidistrikter har etter hvert god erfaring med etterforsking av grove seksuelle overgrep over landegrensene. Jeg skal ikke la

Fylkesmannen i Hordaland anmelder nå en kommune i fylket for dårlig håndtering av en sak om en omsorgsarbeider mistenkt for seksuelle...

han. Stikk i strid med råd fra kommunen. Politiet pågrep og siktet mannen for overgrep, men statsadvokaten henla senere saken. Fylkesmannen

LB-2018-48146
18.06.2018 18:21
PublisertLB-2018-48146StikkordStraffeprosess. Gjenåpning. Oppreisning. Straffeprosessloven § 400 femte ledd, § 428 siste ledd og § 434...

[LG-2010-185678] ble A dømt til fengsel i tre år og seks måneder for voldtekt, jf. straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav a og b, jf.

Sist oppdatert: 18. juni 2018, kl. 15:13 Fylkesmannen politianmelder en kommune i Hordaland. Årsaken er mistanke om seksuelle overgrep mot...

Mistanke om seksuelle overgrep - politianmelder kommune