Begivenheter

SSMM hadde 27.09.17 besøk av en delagasjon fra Sør Korea som arbeider med et helhetlig tilbud i Seoul til mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep. De opplever at det i hovedsak er kvinner som oppsøker dem og ønsket å vite mere om SSMM sine erfaringer om aspekter rundt tilbudet til utsatte menn. Vi hadde en 4 timer lang samtale om hva SSMM opplever er viktige for at menn oppsøker tilbudet. De ønsket å etablere kontakt videre for å gi dem mulighet for veiledning fra oss etter hvert som de opplever behov for dette i fremtiden. Kontakten er etablert og vi på SSMM ser frem til å samarbeide med dem.

 

 

 

Fra ventre er: Myung Sin Chung, Department of Counseling/ Manager, Haye Young Park, Associate Director og Somin Kwak fra Soul Sunflower Center Serving Victims of Sexual Violence.